Suomen Verisuonihoitajayhdistys ry

Suomen Verisuonihoitajayhdistys ry on perustettu vuonna 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä verisuonipotilaita hoitavien ammattiryhmien välillä sekä tukea hoitotyön koulutus- ja kehittämistoimintaa. Yhdistys järjestää kaikille avoimia koulutuksia 1-2 kertaa vuodessa sekä tukee yhdistyksen jäsenten osallistumista alan koulutuksiin ja opintoihin kotimaassa ja ulkomailla.