Tietoa Suomen Verisuonihoitajayhdistyksestä

Suomen Verisuonihoitajayhdistys ry on perustettu vuonna 2006.

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kansallisesti yhteistyötä ja vuorovaikutusta verisuonipotilaita hoitavien ammattiryhmien ja yksiköiden kesken. Aktiivisella vuorovaikutuksella pyrimme laajentamaan osaamistamme ja kehittämään verisuonipotilaiden hoitotyötä. Yhdistys järjestää koulutuksia, keskusteluwebinaareja sekä tukee jäsentensä osallistumista alan koulutuksiin ja opintoihin kotimaassa ja ulkomailla.

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki verisuonipotilaiden hoitotyöstä kiinnostuneet. Yhdistyksen jäsenenä osallistut edullisemmin järjestämiimme koulutuksiin sekä olet oikeutettu hakemaan apurahaa opintoihin ja koulutuksiin.

Suomen Verisuonihoitajayhdistyksen tavoitteet:

  • Verisuonipotilaiden hoitotyön kehittäminen
  • Yhteistyön lisääminen verrattain pienen erikoisalan osaajien kesken
  • Osaamisen ja hyvien käytänteiden jakaminen eri yksiköiden välillä
  • Yhteistyön tiivistäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä