Yhteistyökumppanimme

Suomen Verisuonihoitajayhdistys ry kuuluu Suomen sairaanhoitajajien asiantuntijajaostoon.

Suomen Sairaanhoitajat (ent. Sairaanhoitajaliitto) on sairaanhoitajien oma ammatillinen yhteisö, joka tekee sairaanhoitajien työn merkityksen näkyväksi ja nostaa rohkeasti sairaanhoitajien äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Haluamme tukea sairaanhoitajia pitämään huolta osaavasta ja asiantuntevasta ammatistaan sekä omasta hyvinvoinnistaan. https://sairaanhoitajat.fi/

Suomen verisuonikirurginen yhdistys

https://verisuonikirurgit.yhdistysavain.fi